Monthly Archives: April 2019

Cung cấp phụ kiện bảo ôn cách nhiệt

Vỏ bảo ôn phụ kiện bảo ôn

Chuyên cung cấp phụ kiện bảo ôn cách nhiệt – Phụ kiện bảo ôn là các loại vật tư phụ cho việc thi công bảo ôn đã được gia công chế tạo sẵn như đã giới thiệu trong bài viết trước. Theo quá trình hình thành và mức độ phổ biến thì chúng có thể […]

Vỏ bọc cút co và các loại phụ kiện bảo ôn

Vật tư bảo ôn và phụ kiện

Vỏ bọc cút co, phụ kiện cách nhiệt, vật tư phụ trợ bảo ôn – Trong các dự án, công trình thi công nói chung, hầu hết phải sử dụng các loại vật tư phụ trợ đi kèm, để đảm bảo công việc thi công được hoàn tất. Trong thi công bảo ôn cách nhiệt […]