Monthly Archives: Tháng Năm 2019

Thi công bảo ôn cách nhiệt chống tổn thất nhiệt

Bọc bảo ôn cách nhiệt, phụ kiện bảo ôn

Thi công bảo ôn cách nhiệt đường ống nóng lạnh, bồn bể, lò nung sấy, hệ thống điều hòa, thiết bị làm lạnh bằng các loại vật tư, vật liệu bảo ôn cách nhiệt, phụ kiện vỏ bọc tốt, đúng tiêu chuẩn, kết hợp với tay nghề khéo léo của những người thợ thi công […]

Vật tư bảo ôn vỏ bọc co cút, van

Áo bảo ôn, vỏ bảo ôn

Vật tư bảo ôn vỏ bọc ôn co cút, van, đường ống là các loại vỏ bọc inox, vỏ bọc nhôm hoặc vỏ bọc tôn mạ, trong thi công lắp đặt bảo ôn, thi công cách nhiệt nóng lạnh, chúng được xem là một trong những chi tiết quan trọng. Trên thực tế mặc dù […]