Monthly Archives: May 2021

Kích thước vật tư vật liệu bảo ôn

Kích thước vật tư bảo ôn

Kích thước vật tư vật liệu bảo ôn được dùng để tính toán cho đường ống, các phụ kiện lắp trên chúng và các thiết bị máy móc ngoài đường ống như bình chứa, bồn bể khác cần đưa vào bảo ôn. Bài viết này chỉ áp dụng cho các dự án bảo ôn thông […]