Bảng tra kích thước trọng lượng ống thép

Bảng tra kích thước và trọng lượng ống thép được dùng trong tất cả các ngành kỹ thuật từ chế tạo sản xuất đến thi công lắp đặt ống thép. Bài viết này dành cho bạn đọc đang muốn tìm hiểu các thông số của ống thép, đặc biệt là các khách hàng của trang web phukienbaoon. Hy vọng nội dung bài viết sẽ giúp bạn đọc có thêm các kiến thức để có thể chọn lựa đúng các sản phẩm phù hợp.

Kích thước ống thép các loại có rất nhiều thông số như DN, INCH, OD SCH, ID… Sử dụng các bảng tra kích thước ống thép sẽ giúp chúng ta có thể tra cứu và đối chiếu một cách dễ dàng bất kỳ tiêu chuẩn ống thép nào. Dưới đây là các nội dung chính của bài viết gồm:

Bảng tra kích thước trọng lượng ống thép
Kích thước trọng lượng ống thép
 • Bảng tra kích thước và trọng lượng ống thép
 • Tìm hiểu các thông số ống thép DN, INCH, OD, SCH, ID
 • Giới thiệu bổ xung các tiêu chuẩn ống thép thường gặp khác

Contents

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC VÀ TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP

Bao gồm bảng tra kích thước ống thép và bảng tra trọng ượng ống thép

BẢNG TRA KÍCH THƯỚC ỐNG THÉP ĐẦY ĐỦ NHẤT

Dưới đây trang web phụ kiện bảo ôn xin giới thiệu bảng tra kích thước ống thước ống thép thông dụng đầy đủ nhất theo tiêu chuẩn ASTM của Mỹ

 

ĐƯỜNG KÍNH

TIÊU CHUẨN ĐỘ DÀY ( SCH )

NPS

DN

OD (mm)

10

20

30

40

40

60

80

XS

100

120

140

160

XXS

(Inch)

STD

1/4″

8

13.7

1.65

1.65

1.85

2.24

2.24

3.02

3.02

3/8″

10

17.1

1.65

1.65

1.85

2.31

2.31

3.20

3.20

1/2″

15

21.3

2.11

2.11

2.41

2.77

2.77

3.73

3.73

4.78

7.47

3/4″

20

26.7

2.11

2.11

2.41

2.87

2.87

3.91

3.91

5.56

7.82

1

25

33.4

2.77

2.77

2.90

3.38

3.38

4.55

4.55

6.35

9.09

1 1/4

32

42.2

2.77

2.77

2.97

3.56

3.56

4.85

4.85

6.35

9.70

1 1/2

40

48.3

2.77

2.77

3.18

3.68

3.68

5.08

5.08

7.14

10.15

2

50

60.3

2.77

2.77

3.18

3.91

3.91

5.54

5.54

6.35

8.74

11.07

2 1/2

65

73.0

3.05

3.05

4.78

5.16

5.16

7.01

7.01

7.62

9.53

14.02

3

80

88.9

3.05

3.05

4.78

5.49

5.49

7.62

7.62

8.89

11.13

15.24

3 1/2

90

101.6

3.05

3.05

4.78

5.74

5.74

8.08

8.08

 

 

16.15

4

100

114.3

3.05

4.78

6.02

6.02

8.56

8.56

11.13

13.49

17.12

5

125

141.3

3.40

6.55

6.55

9.53

9.53

12.70

15.88

19.05

6

150

168.3

3.40

7.11

7.11

10.97

10.97

14.27

18.26

21.95

8

200

219.1

3.76

6.35

7.04

8.18

8.18

10.31

12.70

12.70

15.09

18.26

20.62

23.01

22.23

10

250

273.0

4.19

6.35

7.80

9.27

9.27

12.70

15.09

12.70

18.26

21.44

25.40

28.58

25.40

12

300

323.8

4.57

6.35

8.38

10.31

9.525

14.27

17.48

12.70

21.44

25.40

28.58

33.32

25.40

14

350

355.6

6.35

7.92

9.53

11.13

9.525

15.09

19.05

12.70

23.83

27.79

31.75

35.71

25.40

16

400

406.4

6.35

7.92

9.53

12.70

9.525

16.66

21.44

12.70

26.19

30.96

36.53

40.49

25.40

18

450

457.2

6.35

7.92

11.13

14.29

9.525

19.09

23.83

12.70

29.36

34.93

39.67

45.24

25.40

20

500

508

6.35

9.53

12.70

15.08

9.525

20.62

26.19

12.70

32.54

38.10

44.45

50.01

25.40

22

550

558.8

6.35

9.53

12.70

9.525

22.23

28.58

12.70

34.93

41.28

47.63

53.98

25.40

24

600

609.6

6.35

9.53

14.27

17.48

9.525

24.61

30.96

12.70

38.89

46.02

52.37

59.54

25.40

26

650

660.4

7.93

12.7

   

9.525

   

12.70

       

25.40

28

700

711.2

7.93

12.7

15.88

 

9.525

   

12.70

       

25.40

30

750

762

7.93

12.7

15.88

 

9.525

   

12.70

       

25.40

32

800

812.8

7.93

12.7

15.88

17.48

9.525

   

12.70

       

25.40

34

850

863.6

7.93

12.7

15.88

17.48

9.525

   

12.70

       

25.40

36

900

914.4

7.93

12.7

15.88

 

9.525

   

12.70

       

25.40

40

1000

1016

       

9.525

   

12.70

       

25.40

42

1050

1066.8

       

9.525

   

12.70

       

25.40

44

1100

1117.6

       

9.525

   

12.70

       

25.40

46

1150

1168.4

       

9.525

   

12.70

       

25.40

48

1200

1219.2

       

9.525

   

12.70

       

25.40

52

1300

1320.8

       

9.525

   

12.70

       

25.40

56

1400

1422.4

       

9.525

   

12.70

       

25.40

60

1500

1524

       

9.525

   

12.70

       

25.40

64

1600

1625.6

       

9.525

   

12.70

       

25.40

68

1700

1727.2

       

9.525

   

12.70

       

25.40

72

1800

1828.8

       

9.525

   

12.70

       

25.40

 

BẢNG TRA TRỌNG LƯỢNG ỐNG THÉP TIÊU CHUẨN ASTM

Hướng dẫn sử dụng bảng tra trọng lượng ống thép:

Chú ý: Phần trong ngoặc là thông số hệ mét chúng ta cần quan tâm. Ví dụ để tra kích thước ống 1/4″ chúng ta có OD = 13.7mm, chiều dày 2.24, trọng lượng là 0.63kg/m

Ví dụ: Ống 1/2″ có OD = 21.3, chiều dày 2.27, trọng lượng 1.27kg/m

Ví dụ: Ống 1/2″ dải độ dày lớn hơn ta có OD = 21.3, chiều dày 3.73, trọng lượng là 1.62kg/m

Cỡ ống NPS (inch) Đường kính OD Outside Diameter  (mm) Chiều dày SCH or Wall Thickness in (mm) Trọng lượng Nominal Weight lb/ft (kg/m) Cỡ ống NPS (inch) Đường kính OD Outside Diameter  (mm) Chiều dày SCH or Wall Thickness in (mm) Trọng lượng Nominal Weight lb/ft (kg/m) Cỡ ống NPS (inch) Đường kính OD Outside Diameter  (mm) Chiều dày SCH or Wall Thickness in (mm) Trọng lượng Nominal Weight lb/ft (kg/m)
1/8″ 0.405 0.068 0.24 2 2.375 0.154 3.66 4 4.500 0.125 5.85
(10.3) (1.73) (0.37) (60.3) (3.91) (5.44) (114.3) (3.18) (8.71)
    0.095 0.31     0.218 5.03     0.156 7.24
(2.41) (0.47) (5.54) (7.48) (3.96) (10.78)
1/4″ 0.540 0.088 0.43     0.344 7.47     0.188 8.67
(13.7) (2.24) (0.63) (8.74) (11.11) (4.78) (12.91)
    0.119 0.54     0.436 9.04     0.219 10.02
(3.02) (0.80) (11.07) (13.44) (5.56) (14.91)
3/8″ 0.675 0.091 0.57 2.875 0.203 5.80     0.237 10.80
(17.1) (2.31) (0.84) (73.0) (5.16) (8.63) (6.02) (16.07)
    0.126 0.74     0.276 7.67     0.250 11.36
(3.20) (1.10) (7.01) (11.41) (6.35) (16.90)
1/2″ 0.840 0.109 0.85     0.375 10.02     0.281 12.67
(21.3) (2.77) (1.27) (9.52) (14.90) (7.14) (18.87)
    0.147 1.09     0.552 13.71     0.312 13.97
(3.73) (1.62) (14.02) (20.39) (7.92) (20.78)
    0.188 1.31 3 3.500 0.125 4.51     0.337 15.00
(4.78) (1.95) (88.9) (3.18) (6.72) (8.56) (22.32)
    0.294 1.72     0.156 5.58     0.438 19.02
(7.47) (2.55) (3.96) (8.29) (11.13) (28.32)
3/4″ 1.050 0.113 1.13     0.188 6.66     0.531 22.53
(26.7) (2.87) (1.69) (4.78) (9.92) (13.49) (33.54)
    0.154 1.48     0.216 7.58     0.674 27.57
(3.91) (2.20) (5.49) (11.29) (17.12) (41.03)
    0.219 1.95     0.250 8.69 5 5.563 0.156 9.02
(5.56) (2.90) (6.35) (12.93) (141.3) (3.96) (13.41)
    0.308 2.44     0.281 9.67     0.188 10.80
(7.82) (3.64) (7.14) (14.40) (4.78) (16.09)
1 1.315 0.133 1.68     0.300 10.26     0.219 12.51
(33.4) (3.38) (2.50) (7.62) (15.27) (5.56) (18.61)
    0.179 2.17     0.438 14.34     0.258 14.63
(4.55) (3.24) (11.13) (21.35) (6.55) (21.77)
    0.250 2.85     0.600 18.60     0.281 15.87
(6.35) (4.24) (15.24) (27.68) (7.14) (23.62)
    0.358 3.66 4 0.125 5.18     0.312 17.51
(9.09) (5.45) (101.6) (3.18) (7.72) (7.92) (26.05)
1.660 0.140 2.27     0.156 6.41     0.344 19.19
(42.2) (3.56) (3.39) (3.96) (9.53) (8.74) (28.57)
    0.191 3.00     0.188 7.66     0.375 20.80
(4.85) (4.47) (4.78) (11.41) (9.52) (30.94)
    0.250 3.77     0.226 9.12     0.500 27.06
(6.35) (5.61) (5.74) (13.57) (12.70) (40.28)
    0.382 5.22     0.250 10.02     0.625 32.99
(9.70) (7.77) (6.35) (14.92) (15.88) (49.11)
1.900 0.145 2.72     0.281 11.17     0.750 38.59
(48.3) (3.68) (4.05) (7.14) (16.63) (19.05) (57.43)
    0.200 3.63     0.318 12.52 6 6.625 0.188 12.94
(5.08) (5.41) (8.08) (18.63) (168.3) (4.78) (19.27)
    0.281 4.86             0.219 15.00
(7.14) (7.25)         (5.56) (22.31)
    0.400 6.41             0.250 17.04
(10.16) (9.56)         (6.35) (25.36)

Tham khảo bảng trọng lượng ống thép TC AS1074

Bảng trọng lượng thép
Bảng tra trọng lương thép

CÁC THÔNG SỐ DN, INCH, OD, SCH, ID.. LÀ GÌ

INCH LÀ GÌ

INCH là đường kính danh nghĩa ống thép theo tiêu chuẩn Mỹ. Thực chất đây là đơn vị đo của ký hiệu NPS là viết tắt của Norminal Pipe Size. Lẽ ra người ta nên dùng cột NPS, nhưng trong các bảng tra được sử dụng là INCH để dễ dàng phân biệt các hệ tiêu chuẩn

Kích thước danh nghĩa hệ INCH có các đặc điểm:

 • Là hệ thống tiêu chuẩn đường ống ra đời sớm nhất trên thế giới
 • Có ảnh hưởng và là sơ sở cho các tiêu chuẩn khác dựa theo
 • Là ký hiệu được sử dụng trong các tiêu chuẩn của Mỹ như ASTM, ASME, API
 • Đối với các kích thước ống dưới 12″, inch gần tương đương với đường kính trong với các kích cỡ chiều dày SCH40

KÍCH THƯỚC DN ỐNG THÉP LÀ GÌ

DN hoặc ND là đường kính danh nghĩa của ông thép viết tắt của Norminal Diameter được dùng trong các tiêu chuẩn (TC) chung hệ mét như tiêu DIN – EN là TC của ống thép của châu Âu, ISO là tiêu chuẩn Quốc tế, JIS tiêu chuẩn ống thép Nhật Bản, KS tiêu chuẩn Hàn Quốc

Kích thước DN có đặc điểm:

 • Là một số chẵn (ngoại trừ một số kích thước nhỏ), các kích thước lớn từ DN 150 được làm tròn đến 50 đơn vị
 • Dễ nhớ nên được sử dụng làm thông số đối chiếu trong hầu hết các TC kể cả TC ASTM
 • Tương đồng với NPS của hệ inch và bị phụ thuộc vào hệ inch

Lưu ý: DN và NPS cùng là kích thước danh nghĩa nhưng chúng lại không hoàn toàn quy đổi tương đương nhau ví dụ: NPS của các kích thước ống 1″, 2″, 3″, 4″ không quy đổi theo đơn vị 1″ = 24.5mm đồng nghĩa với các kích thước quy đổi là 25.4mm, 50.8mm, 76.2mm, 101.4mm mà chúng lần lượt tương ứng với các kích thước hệ mét là DN25, DN50, DN80, DN125

KÍCH THƯỚC ĐƯỜNG KÍNH NGOÀI OD.

Đây là kích thước cơ bản và quan trọng nhất của ống thép bởi các yếu tố dưới đây

 • Đây là một kích thước thực có thể dễ dàng đo được
 • OD được xem là kích thước cơ bản nhất của ống thép
 • Được sử dụng làm kích thước chính để lắp ghép với các loại phụ kiện
 • Hầu hết kích thước OD của các kích cỡ ống thường là số lẻ
 • Đường kính ngoài là một kích thước cố định với mọi chiều dày ống

Khi chiều dày SCH thay đổi thì đường kính trong sẽ thay đổi. Điều này sẽ có mang lại nhiều lợi thế hơn về lưu lượng và dòng chảy trong ống mặt khác các phụ kiện kết nối thường lắp với mặt ngoài của ống

SCH ỐNG THÉP HOẶC WALL THICKNESS

Là chiều dày ống thép ký hiệu là SCH, theo các tiêu chuẩn châu Âu và ISO còn gọi là wall thickness

 • Thường người ta sử dụng theo các TC ASTM của Mỹ, các TC còn lại được lấy tương đương
 • Độ dày ống thép SCH theo các TC hệ mét luôn là các số lẻ.

Độ dày ống thép tiêu chuẩn thông dụng là SCH40, lân cận chúng ta có SCH30, SCH 60 thấp hơn chúng ta có SCH10 và được bổ xung thêm SCH5s và SCH10s cho các loại ống thép inox. Ngược lại chúng ta có các cấp độ dày cao như SCH160 hoặc XXS

ID – ĐƯỜNG KÍNH TRONG ỐNG THÉP

ID là viết tắt của Inner Diameter. Thời kỳ đầu người ta quy ước lấy đường kính trong tương đương với các kích thước danh nghĩa, nhưng sau này người ta sử dụng nhiều cấp độ chiều dày khác nên quy ước này hiện không còn ý nghĩa.

Đường kính trong ID bằng đường kính ngoài OD trừ 2 lần chiều dày

ID = OD – 2xSCH

CÁC LOẠI TIÊU CHUẨN ỐNG KÝ HIỆU THÉP THƯỜNG GẶP KHÁC

Thực tế chúng ta gặp khá nhiều tên gọi của cùng một kích cỡ ông tương đương nhau

Ngoài các tiêu chuẩn đã biết ở trên như ống hệ mét (Hệ SI) chúng ta có các tên gọi theo kích thước danh nghĩa như ống DN25, DN50… Và ống hệ INCH, chúng ta có các kích cỡ ống thép hệ Inch như ống 1″, 2″, 3″…Chúng ta còn gặp các ký hiệu ống A25, A50…Đây là các ký hiệu sử dụng theo tiêu chuẩn JIS của Nhật

GIỚI THIỆU BẢNG SO SÁNH ĐỐI CHIẾU CÁC TIÊU CHUẨN ỐNG THÉP KHÁC

Bảng so sánh tiêu chuẩn ống thép khác
So sánh các tiêu chuẩn ống thép

Để đơn giản hóa trước hết chúng ta chỉ cần quan tâm đường kính ngoài của ống, và chiều dày thành ống, đường kính trong của ống bằng đường kính ngoài trừ hai lần chiều dày

Tiếp theo chúng ta có thể tìm hiểu và quan tâm tới các thông số khác bảo gồm: Kích thước danh nghĩa hệ mét DN và kích thước danh nghĩa hệ Anh INCH. Các ký hiệu DN, INCH là một dạng kích thước danh nghĩa chủ yếu dùng trong ngành kỹ thuật. Các tiêu chuẩn ASTM, ISO, DIN, JIS hầu như tương đương nhau và có thể dùng chung, trong trường hợp cần thiết chúng ta dùng bảng tra để đối chiếu các TC tương ứng

 

CÓ THỂ QUY ĐỔI CÁC ĐẠI LƯỢNG CỦA ỐNG THÉP NHƯ INCH, OD, DN

Như vậy thông số kích thước quan trọng nhất của một đường ống bao gồm đường kính ngoài OD và chiều dày thành ống ký hiệu là SCH. Nếu như chỉ có các kích thước DN hoặc INCH và chiều dày thì chúng ta phải dùng bảng tra để tìm ra OD

Dưới đây là bảng tra kích thước ống kèm theo các mối quan hệ kích thước INCH, DN, OD và SCH

Tuy nhiên trên thực tế chúng ta chỉ được cho biết đường kính DN hoặc INCH

Đường kính ống hệ INCH. Trong bảng tra chúng ta thấy có các cột INCH

Đây là kích thước ống hệ Anh và Mỹ, chúng là dãy kích thước ảo không đo được do vậy chúng ta phải dùng bảng tra

Bảng tra kích thước các cỡ ống trung bỉnh DN từ 80mm trở lên

ỐNG THÉP BAO GỒM NHỮNG LOẠI NÀO

Ống thép thường được chia thành:

Các loại ống thép đúc chịu áp lực

Ống thép hàn

Trong ống thép hàn lại được chia thành rất nhiều loại như ống thép hàn lốc thẳng và ống thép hàn xoắn vỏ đỗ

Ngoài ra ống thép hàn lại được chia thành các loại theo phương pháp mạ hoặc không mạ, chúng ta có óng thép hàn thép đen, mạ crom và mạ kẽm. Theo tính chất vật liệu chúng ta có ống thép thường, hợp kim, thép inox không gỉ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *